koty bengalskie EN
Jadry Cattery - Bengal Cats

koty wydane do adopcji

Ahmes

Ahmes Jadry* PL
chip 616099120040187, urodzona 14.01.2021 kotka Ganiki i Gingera.
Kotka z wad zwężenia aorty - zamieszka w Warszawie z urodzoną u nas 6-cio letnią - Jeżynką.