koty bengalskie EN
Jadry Cattery - Bengal Cats

koty wydane do adopcji

Jansen Tigers Breeze

-urodzona: 28.12.2013, ojciec Wild Africa Yellow Stranger, matka Galensis First Lady Kotka przyjęta z zaprzyjaźnionej hodowli Jansen Tigers
zdrowa, bardzo przyjazna kotka. Zamieszkała na Śląsku