koty bengalskie EN
Jadry Cattery - Bengal Cats

koty wydane do adopcji

Balbinka (Beauty) Jadry

Beauty Jadry * PL
Urodzona 20.04.2015 roku
córka Titani i Sadala
Cudowna i kochana - jako 4-letnia kotka niespodziewania do nas wróciła... Po zwalczeniu związanej z tym traumy kotka całkowicie podbiła nasze serca i długo nie chcieliśmy się z nią rozstać. W końcu trafiła do adopcji i dzieli swój czas pomiędzy Wrocław a Bieszczady... Jest kochana i kocha - co ukoiło trochę nasze złamane z tęsknoty serca....