koty bengalskie EN
Jadry Cattery - Bengal Cats

koty wydane do adopcji

Lofinka

Lofinka Jadry * PL, urodzona 28.01.2018 roku, córka Lofki i Chivasa, zamieszkała w Knurowie.