koty bengalskie EN
Jadry Cattery - Bengal Cats

koty wydane do adopcji

Dumka

Dumka Jadry * PL, urodzona 31.05.2015 roku, chip 967000009738599, córka Atrii i Sadala