koty bengalskie EN
Jadry Cattery - Bengal Cats

koty wydane do adopcji

Zulika

Zulika Jadry * PL
- urodzona 12.01.2015 roku - córka Legacie Mississippi i Chivasa -
Piękna kotka wyjątkowej klasy i urody.
Zamieszkała w Jeleniej Górze