koty bengalskie EN
Jadry Cattery - Bengal Cats

koty wydane do adopcji

Dakota Jadry - (Daki)

urodzona 10.08.2013, piękna córka Chivasa i Jenny
Piękna, zrównoważona kotka.. Zamieszkała w Zgorzelcu.