koty bengalskie EN
Jadry Cattery - Bengal Cats

koty wydane do adopcji

Silver Blink - (Srebrzak)

Darkmoon Silver Blink of Jadry
urodzony: 17.04.2011 na Florydzie w USA