koty bengalskie EN
Jadry Cattery - Bengal Cats

kocia aleja pamięci

5 miesięcy

Misia - 2010-2015

International Champion Legacie Mississippi of Jadry Junior Winner,
urodzona 02.11.2010
Cudowna kotka, radość naszych oczu i serc. Zasnęła niespodziewanie - w ciągu kilku godzin - wskutek ostrych zaburzeń neurologicznych... Zostawiła po sobie wspaniałe dzieci Zarinę, Zulikę i Zangrana.... Niech cieszy się na kocich łąkach ze swoich dzieci...


9 tygodni 9 tygodni 9 tygodni 9 tygodni 5 miesięcy 5 miesięcy 5 miesięcy 5 miesięcy 5 miesięcy 5 miesięcy 5 miesięcy 5 miesięcy