koty bengalskie EN
Jadry Cattery - Bengal Cats

koty wydane do adopcji

3 miesiące

Besame Mucho Aspenville - (Besame)

Besame Mucho Aspenville
urodzony 29.08.2010 roku,


8 miesięcy 3 miesiące 3 miesiące 3 miesiące 3 miesiące 3 miesiące 3 miesiące 3 miesiące 8 miesięcy 8 miesięcy 8 miesięcy 8 miesięcy 8 miesięcy 8 miesięcy