koty bengalskie EN
Jadry Cattery - Bengal Cats

Kotki

Tesla

Tesla II Jadry*PL, urodzona 19.02.2023 roku, córka Lofinki i Waśki, chip 616093300550419