koty bengalskie EN
Jadry Cattery - Bengal Cats

Jeśli nas odwiedzisz - to zobaczysz kociaki już sprzedane, dorastajace w naszym domu do czasu wydania ....

Viki Jadry*PL

Chip 616099120080513. Kotka Urukari i Waśki urodzona 11.02.2024. Gotowa do zmiany domu.