koty bengalskie EN
Jadry Cattery - Bengal Cats

Jeśli nas odwiedzisz - to zobaczysz kociaki już sprzedane, dorastajace w naszym domu do czasu wydania ....

Bęguś Jadry * PL

kocurek Urukari i Simby, chip xxx , urodzony 5 października 2023r. Do zmiany domu będzie przygotowany około 24 stycznia 2024r.