koty bengalskie EN
Jadry Cattery - Bengal Cats

Kotki

Furia Jadry * PL

kotka Fajguni i Simby, chip xxx , urodzona 27 września 2023r.