koty bengalskie EN
Jadry Cattery - Bengal Cats

2023-06-06 - Diuna-Roni

Milo Jadry * PL

kocurek urodzony 06.06.2023 roku. Rodzice Diunka i Roni. Chip nr 616099120077888.