koty bengalskie EN
Jadry Cattery - Bengal Cats

2023-02-19 - Lofinka-Wasia

Tiko Jadry * PL

kocurek urodzony 19.02.2023 roku. Rodzice Lofinka i Wasia. Chip nr 616093300550405.