koty bengalskie EN
Jadry Cattery - Bengal Cats

2022-12-15 - Marusia-Roni

Nero Jadry * PL

kocurek urodzony 15.12.2022 roku. Rodzice Marusia i Roni. Chip nr 616093300550413. Kotek od 1 kwietnia gotowy do zmiany domu