koty bengalskie EN
Jadry Cattery - Bengal Cats

koty wydane do adopcji

Connor

International Champion Jansen Tigers Connor
-urodzony 05.06.2014 -
zamieszkał w Jelczu-Laskowicach