koty bengalskie EN
Jadry Cattery - Bengal Cats

2022-08-18 - Mary Ann-Wasia

Sharmin Jadry * PL

Chip 616093300550459 - kotka Mary Ann i Waśki urodzona 18.08.2022r.