koty bengalskie EN
Jadry Cattery - Bengal Cats

Kotki

Emily

Emily spod Znaku Lwa urodzona 9 maja 2022 roku. chip 616093901668842, kotka Chili i Waśki. Kotka przyjechała do nas z zaprzyjaźnionej hodowli