koty bengalskie EN
Jadry Cattery - Bengal Cats

ciekawostki z hodowli

Zmiana przynależności klubowej

Uprzejmie informujemy,że od kwietnia 2023 roku w ramach Felis Polonia zmieniliśmy przynależność klubową. Z klubu Felis Posnania przenieśliśmy się do AmoFeles Poznańskiego Klubu Kotów Rasowych.
Po wielu latach przynależności do Felis Posnania podjęliśmy taką decyzję w świetle nowej polityki personalnej nowego zarządu klubu. Nie zgadzamy się z promowaniem i lansowaniem nowo przyjętej członkini klubu, która skompromitowała się swoimi wcześniejszymi działaniami w innym klubie. Dlatego dziękując wszystkim poprzednim zarządom i członkom klubu za wieloletnie, bezkonfliktowe i miłe uczestnictwo w tym klubie, rozpoczynamy współpracę z klubem AmoFeles.

Zmiana rekomendacji dla karmy

Po kilkunastu latach dobrej współpracy z firmą Royal Canin, zakończyliśmy używanie karm tej firmy do karmienia naszych podopiecznych. Wpływ na naszą decyzje miały czynniki subiektywne i obiektywne. Po zmianach kadrowych i organizacyjnych w RC – radykalnie zmieniła się jakość obsługi klienta – oczywiście w złą stronę. Brak kontaktu, brak odpowiedzi na nasze pytania i możliwości wyjaśnienia nurtujących nas spraw – spowodowały decyzję o zmianie karm w naszej hodowli. Dobra cena to nie wszystko – priorytet to zdrowie i rozwój naszych małych i dużych futrzaków. Po analizie i próbach wybraliśmy karmy firmy JOSERA. Po pierwszym miesiącu z decyzji tej jesteśmy bardzo zadowoleni. Młode koty zdecydowanie lepiej nabierają masy, nie notujemy problemów z niestrawnością i wyraźnie widzimy, że karmy smakują kociakom i dorosłym kotom. Dla kociaków wybraliśmy karmę JOSERA Kitten grainfree , a dla kotów dorosłych JOSERA NatureCat . Karmy Josera są dostępne w wielu sklepach zoologicznych oraz w sklepie internetowym producenta www.josera.pl Pozdrawiamy Jadwiga i Ryszard Jędrzejowscy

wizyta telewizji TVN w naszej hodowliZ wielką przyjemnością gościliśmy w naszej hodowli redaktora telewizji TVN Bartka Jędrzejaka z ekipą. W czasie tej wizyty prognoza pogody emitowana była na tle naszych kochanych miziaków. Cztery filmy z wejść antenowych -na żywo- można zobaczyć na archiwalnych stronach TVN pod adresem: Dzień Dobry TVN

kamera VR PREMIUM 360 w naszej hodowliZ wielką przyjemnością gościliśmy w naszej hodowli realizatorów z firmy VRPremium, która zajmuje się produkcją filmów 360. Film w kosmicznej jak dla nas technologi 360 stopni można zobaczyć pod adresem :Hodowla w 3D

Współczynniki genetyczne w rodowodach - IC, AVK

Często otrzymujemy pytania o współczynniki IC i AVC widoczne w rodowodach kociąt. Poniżej skrócone wyjaśnienie tych współczynników. Według lekarzy i genetyków ponad połowa wad wrodzonych jest spowodowana genami recesywnymi. W celu utrzymania rasy w dobrej kondycji zdrowotnej bardzo ważne jest dla planowanego skojarzenia skontrolowanie wartości współczynnika inbredu IC, współczynnika pokrewieństwa RC oraz współczynnika AVK dla potomka i jego rodziców. Pozwoli to uniknąć spotkania się identycznych alleli, które mogą być źródłem wad wrodzonych.
Oczywiście czasami kontrolowany Inbred stosowany przez doświadczonych hodowców ma swoje uzasadnienie w celu polepszenia cech osobnika, ale zawsze niesie z sobą pewne ryzyko....
1/ Współczynnik inbredu Wrighta (IC) Optymalna wartość współczynnika inbredu Wrighta (IC) to IC=0, w praktyce wartość współczynnika IC poniżej 3% jest wynikiem bardzo dobrym. IC - (Wright’s Inbreeding Coefficient) jest oznaczany od 0 do 100% i pokazuje stopień pokrewieństwa pomiędzy rodzicami przyszłego kociaka oraz prawdopodobieństwo, że dany gen z pojedynczej pary alleli jednego kota jest identyczny z jednym spośród alleli tej samej pary drugiego kota. Podstawowa konsekwencją wzrostu współczynnika inbredu jest wzrost homozygotyczności. Współczynnik inbredu IC jest funkcja ilości i miejsca wspólnych przodków w rodowodzie. Specjaliści od genetyki zalecają aby IC nie przekraczało 6% dla rodowodu 5-pokoleniowego.
2/ Współczynnik utraty przodków (AVK) Optymalna wartość współczynnika utraty przodków (AVK) to AVK=100, w praktyce wartość współczynnika AVK powyżej 85% to bardzo dobry wynik. WSPÓŁCZYNNIK AVK -(Ancestor Loss Coefficient) - współczynnik utraty przodków - pokazuje zawartość unikalnej puli genów i pozwala ocenić inbred we wcześniejszych pokoleniach po obu stronach rodowodu. Współczynnik AVK jest to wartość liczby przodków unikalnych do całkowitej liczby przodków niezależnych, jaka powinna byc w rodowodzie przy danej liczbie pokoleń.
3/Współczynnik pokrewieństwa (RC) Współczynnik pokrewieństwa RC - (Relationship coefficient) - jest miara pokrewieństwa w rodowodzie i określa prawdopodobieństwo, że geny jednego osobnika są identyczne przez pochodzenie z tej samej linii z genami drugiego osobnika. Współczynnik RC daje obiektywny obraz podobieństwa w dwóch rodowodach za pomocą liczby wynikowej, która jest miara udziałów występujących w rodowodzie przodków. Dwa osobniki dobrane przypadkowo powinny mieć współczynnik RC=0; siostra z bratem RC=50%; bliźnięta identyczne RC=100%. Pozostałe skojarzenia powinny przyjmować wartości pomiędzy 0 a 50%. Oczywiście optymalnym wynikiem jest RC=0. Informacje na podstawie opracowania Wiesławy Jeżewskiej

wizyta Dookoła Kota TV w naszej hodowliZ przyjemnością gościliśmy w naszej hodowli telewizję - Dookoła Kota TV. Wizyta zaowocowała bardzo udanym filmem który można zobaczyć pod adresem: Dookoła Kota TV